Ban biên tập Trang TTĐT Sở Ngoại vụ Bắc Ninh (Website)

09/04/2017 11:25 Số lượt xem: 213

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BẮC NINH

Trưởng ban

Đồng chí: Nguyễn Thế Sơn

E-mail: ntson.sngv@bacninh.gov.vn

 

Phó Trưởng ban

Đồng chí: Đỗ Thị Thanh Tâm

E-mail: dtttam.sngv@bacninh.gov.vn

 

Ủy viên thường trực, Quản trị viên

Đồng chí: Lê Đức Tiệp

E-mail: ldtiep.sngv@bacninh.gov.vn

 

Ủy viên

Đồng chí: Phạm Anh Thư

E-mail: pathu.sngv@bacninh.gov.vn

 

Ủy viên

Đồng chí: Dương Phú Thảo

E-mail: dpthao.sngv@bacninh.gov.vn

Nguồn: Trang TTĐT Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh