Giới thiệu Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh Giới thiệu Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

Chi bộ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh

04/05/2017 14:41 Số lượt xem: 220

Đồng chí: Trần Ngọc Thực

Chức vụ: Bí thư Chi bộ

E-mail: tnthuc.sngv@bacninh.gov.vn

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

Trần Ngọc Thực

Bí thư

2

Lê Thị Thu Huyền

 

3

Nguyễn Thế Sơn

 

4

Nguyễn Thị Thái

 

5

Nguyễn Thị Tân Hòa

 

6

Vũ Thủy Phong Loan

 

7

Hà Thị Thùy Dung

 

8

Nguyễn Thị Thơm

 

9

Đỗ Thị Thanh Tâm

 

 

Chi bộ Sở Ngoại vụ

D.T
Nguồn: Trang TTĐT Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh