Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/12/2017 - Đến ngày : 24/12/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/12/2017
Thứ ba
19/12/2017
08:00
Hội nghị tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017
Địa điểm:Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
14:00
Hội nghị Giao ban công tác PCPNN năm 2017
Địa điểm:Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
Thứ tư
20/12/2017
Thứ năm
21/12/2017
Thứ sáu
22/12/2017
Thứ bảy
23/12/2017
Chủ nhật
24/12/2017
Chương trình công tác