Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 21/08/2017 - Đến ngày : 27/08/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
21/08/2017
07:30
Họp thường kỳ UBND tỉnh Bắc Ninh tháng 8/2017
Địa điểm:Phòng họp lớn, UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
Thứ ba
22/08/2017
08:30
Hội thảo công bố Hồ sơ di cư Việt Nam 2016
Địa điểm:Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Nguyễn Thế Sơn
07:30
Hội nghị thông tin chuyên đề và Hội thảo "Bí ẩn tính cách người Việt : Giải mã những vấn đề xã hội bức xúc"
Địa điểm:HT B, trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
Thứ tư
23/08/2017
Thứ năm
24/08/2017
Thứ sáu
25/08/2017
08:00
Hội thảo khoa học "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về công tác đối ngoại nhân dân trên đia bàn tỉnh Bắc Ninh"
Địa điểm:HT tầng 3, UBMTTQ tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thế Sơn
Thứ bảy
26/08/2017
Chủ nhật
27/08/2017
Chương trình công tác