Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/10/2017 - Đến ngày : 22/10/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/10/2017
15:00
Chi bộ Sở tổ chức kết nạp đảng viên mới
Địa điểm:Phòng họp Sở
Lãnh đạo:Lãnh đạo, nhân viên Sở
Thứ ba
17/10/2017
08:00
Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm:Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
14:00
Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tháng cao điểm năm 2017
Địa điểm:HT B, trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
Thứ tư
18/10/2017
08:45
Buổi làm việc về công tác quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài
Địa điểm:Hội trường giao ban Công an tỉnh
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Nguyễn Thế Sơn
08:00
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuân quốc tế 2007 và tập huấn công tác điều ước quốc tế
Địa điểm:Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
13:30
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuân quốc tế 2007 và tập huấn công tác điều ước quốc tế
Địa điểm:Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
Thứ năm
19/10/2017
07:00
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2017
Địa điểm:Phòng họp 1, UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
13:30
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2017
Địa điểm:Phòng họp 1, UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
Thứ sáu
20/10/2017
08:00
Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Địa điểm:HT B, trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Ban Giám đốc
Thứ bảy
21/10/2017
Chủ nhật
22/10/2017
Chương trình công tác