Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 17/07/2017 - Đến ngày : 23/07/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
17/07/2017
07:30
Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra
Địa điểm:Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Nguyễn Thế Sơn
Thứ ba
18/07/2017
Thứ tư
19/07/2017
08:00
Tọa đàm "50 năm ASEAN: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
Địa điểm:Khách sạn Melia, Hà Nội
Lãnh đạo:Phó Giám đốc Lê Thị Thu Huyền
07:30
Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Địa điểm:Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
Thứ năm
20/07/2017
07:30
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017
Địa điểm:Phòng họp tầng 3, UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
13:30
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017
Địa điểm:Phòng họp tầng 3, UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Trần Ngọc Thực
Thứ sáu
21/07/2017
Thứ bảy
22/07/2017
Chủ nhật
23/07/2017
Chương trình công tác