Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 23/04/2018 - Đến ngày : 29/04/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
23/04/2018
Thứ ba
24/04/2018
Thứ tư
25/04/2018
Thứ năm
26/04/2018
Thứ sáu
27/04/2018
Thứ bảy
28/04/2018
Chủ nhật
29/04/2018
Chương trình công tác