Địa chỉ: Số 10, đường Phù Đổng Thiên Vương, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

E-mail: sngv@bacninh.gov.vn

SĐT: 0222.3.686.989