Tổng quan về Bắc Ninh Tổng quan về Bắc Ninh

Giới thiệu Sở Ngoại vụ Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Văn hóa và TT đối ngoại Văn hóa và TT đối ngoại

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Lãnh sự Lãnh sự

Thanh tra Thanh tra

Giới thiệu về Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

23/08/2016 07:59 Số lượt xem: 2410

       Sở Ngoai vụ tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Sở chính thức  đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2016

Lễ công bố thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 29/3/2016

        Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh theo các quy định của Đảng.

       Trụ sở làm việc của Sở tại tầng 5, UBND tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, Sở được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc. Tổng số biên chế được giao của Sở là 17, trong đó có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở có trình độ chuyên môn tốt; trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ 88,23%, trong đó có 08 thạc sĩ.

       Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

  1. Văn phòng;
  2. Phòng Lãnh sự & NVNONN;
  3. Phòng Hợp tác Quốc tế;
  4. Phòng Thanh tra;

       Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Sở:

  1. Chi bộ Sở
  2. Công đoàn Sở
  3. Chi đoàn thanh niên

Cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

       Tận dụng những nhân tố thuận lợi để vươn lên trong quá trình hội nhập và phát triển, Sở Ngoại vụ Bắc Ninh đang từng bướcgóp phần đưa công tác đối ngoại của tỉnh gặt hái được nhiều thành công, tạo đà cho tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ kinh tế – văn hóa – xã hội, đóng góp một phần trong việc nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế./.

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh