Tổng quan về Bắc Ninh Tổng quan về Bắc Ninh

Giới thiệu Sở Ngoại vụ Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Văn hóa và TT đối ngoại Văn hóa và TT đối ngoại

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Lãnh sự Lãnh sự

Thanh tra Thanh tra

Phòng Lãnh sự & NVNONN

19/08/2016 14:27 Số lượt xem: 939

Cán bộ Phòng Lãnh sự & NVNONN

       Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý đoàn ra, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo quyết định của UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng, phòng Hợp tác quốc tế phát hành Bản tin Đối ngoại của Sở.

       a) Danh sách cán bộ Phòng Lãnh sự & NVNONN

Stt

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Số điện thoại

1

Vũ Thủy Phong Loan

Phó trưởng phòng

vtploan.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.886

2

Đỗ Thanh Tâm

Chuyên viên

Phó Bí thư Đoàn TN

Dttam.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.886

3

Phạm Anh Thư

Chuyên viên Pathu.sngv@bacninh.gov.vn 0222.3686.886

       b) Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác quản lý đoàn ra

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài; phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định, thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế thống kê, tổng hợp các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

* Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Thực hiện quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; quản lý việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan quản lý công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú công dân của tỉnh và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Sở biện pháp xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Bắc Ninh ở nước ngoài;

- Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, trình Giám đốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự;

- Phối hợp thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh) trên địa bàn tỉnh.

* Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Tham mưu cho Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong các hoạt động tại địa phương;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

*Cập nhật ngày 01/4/2017

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh