Truy cập nội dung luôn
  • 4. Cán bộ, công chức, viên chức,, người lao động Sở chụp ảnh lưu niệm .jpg

  • 3. Các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở chụp ảnh kỷ niệm.jpg

  • 2. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở chúc mừng đồng chí Lê Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở.jpg

  • 1. Đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở phát biểu tại buổi kỷ niệm.jpg