Truy cập nội dung luôn
  • 8. Chi đoàn Sở Ngoại vụ.jpg

  • 7. Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019.jpg

  • 6. Các đoàn viên Chi đoàn bỏ phiếu.jpg

  • 5. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.jpg

  • 4. Toàn cảnh Đại hội.jpg

  • 3. Đại diện Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg

  • 2. Đại diện Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg

  • 1. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg