Truy cập nội dung luôn
 • 9. Đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm.jpg

 • 8. BCH Công đoàn Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội.jpg

 • 7. Đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Chủ tịch Công đoàn lâm thời phát biểu tại Đại hội.jpg

 • 7. Đại biểu thực hiện bỏ phiếu.jpg

 • 6. Đồng chí Nguyễn Văn Thì, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội.jpg

 • 5. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở phát biểu tại Đại hội.jpg

 • 4. Đại biểu khách mời.jpg

 • 3-1. Văn nghệ chào mừng.jpg

 • 3. Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh chúc mừng Đại hội.jpg

 • 2. Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Đại hội.jpg

 • 1. Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng Đại hội .jpg

 • 0. Toàn cảnh Đại hội.jpg