Truy cập nội dung luôn
  • 3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chụp hình lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp bên lề sự kiện.jpg

  • 2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham).jpg

  • 1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, Kocham.jpg