Truy cập nội dung luôn
  • 3. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm thành lập Sở.jpg

  • 2. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở cùng dự buổi gặp mặt kỷ niệm.jpg

  • 1. Chúc mừng kỷ niệm 02 năm thành lập Sở Ngoại vụ Bắc Ninh.jpg