Truy cập nội dung luôn
  • 4. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Bắc Ninh, quận Guro chụp ảnh lưu niệm cùng trường THCS Suối Hoa.jpg

  • 3. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Bắc Ninh, đoàn quận Guro thăm trường tiểu học Suối Hoa.jpg

  • 2. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn.jpg

  • 1. Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh tặng quà lưu niệm cho Đoàn Quận Guro (Seoul, Hàn Quốc).jpg