Truy cập nội dung luôn
  • 6. Đoàn Đại sứ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Sở, ngành, tập đoàn DABACO.jpg

  • 5. Đoàn Đại sứ thăm tập đoàn DABACO.jpg

  • 4. Đoàn thăm công ty Delco.jpg

  • 3. Đại sứ Israel tặng quà cho Lãnh đạo tỉnh.jpg

  • 2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Israel.jpg

  • 1. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Israel.jpg