Truy cập nội dung luôn
  • 3. Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị.jpg

  • 2. Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị.jpg

  • 1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại Lễ tổng kết.jpg