Truy cập nội dung luôn
  • 2. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Tiến Nhường nhấn nút khai trương Trang TTĐT Sở Ngoại vụ.jpg

  • 1. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Tiến Nhường trao quyết định cho Ban biên tập Trang TTĐT Sở Ngoại vụ.jpg