Truy cập nội dung luôn
  • 3. BCH Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phan Thị Bé Yến.jpg

  • 2. Văn phòng Sở chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phan Thị Bé Yến.jpg

  • 1. Lãnh đạo Sở chúc mừng sinh nhật công đoàn viên sinh nhật vào tháng 1.jpg