Truy cập nội dung luôn
  • 9. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.jpg

  • 8. Các chị em Sở Ngoại vụ.jpg

  • 7. Lãnh đạo Sở chụp ảnh lưu niệm cùng vợ của cán bộ, CCVC thuộc Sở.jpg

  • 6. Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Ngọc thực phát biểu tại buổi gặp mặt.jpg

  • 5. Toàn cảnh buổi gặp mặt.jpg

  • Lãnh đạo Sở chúc mừng chị em.jpg

  • Đại gia đình Sở Ngoại vụ.jpg