Truy cập nội dung luôn
  • 4. Ban tổ chức lớp học chụp ảnh cùng các giáo viên tham gia giảng dạy.jpg

  • 3. Lãnh đạo Sở, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.JPG

  • 2. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng quà cho trẻ em tham gia khóa học.JPG

  • 1. Đồng chí Bí thư chi bộ tổ 10, phường Đại Phúc tặng hoa chúc mừng.jpg