Truy cập nội dung luôn
  • 7. Toàn cảnh buổi lễ công bố.jpeg

  • 6. Đồng chí Phạm Kiên Cường, Bí thư BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh trao quyết định thành lập Chi đoàn Sở Ngoại vụ.jpeg

  • 5. Đồng chí Nguyễn Văn Thì, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao quyết định thành lập Công đoàn Sở Ngoại vụ.jpeg

  • 7. Toàn cảnh buổi lễ công bố.Jpeg

  • 6. Đồng chí Phạm Kiên Cường, Bí thư BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh trao quyết định thành lập Chi đoàn Sở Ngoại vụ.Jpeg

  • 5. Đồng chí Nguyễn Văn Thì, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao quyết định thành lập Công đoàn Sở Ngoại vụ.Jpeg

  • 5. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo.jpg

  • lãnh đạo tỉnh tặng hoa Lãnh đạo Sở.jpg

  • Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu nhận nhiệm vụ.jpg

  • Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.jpg