Truy cập nội dung luôn
  • Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với đoàn.JPG

  • Lãnh đạo tỉnh chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.jpg