Truy cập nội dung luôn
  • PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn thương vụ Đức.JPG

  • Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn.JPG

  • Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc Đoàn thương vụ Đức.jpg