Truy cập nội dung luôn
  • 1. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.jpg

  • 2. Lễ bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - Bộ Ngoại giao.jpg

  • 3. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.jpg

  • 4.Giám đốc Sở Ngoại vụ các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 - Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm.jpg