Truy cập nội dung luôn
  • 3. Tập thể nữ CB, CCVC, NLĐ của Sở chụp ảnh lưu niệm đầu xuân Đinh Dậu 2017.jpg

  • 2. Tâp thể CB, CCVC, NLĐ của Sở chụp ảnh lưu niệm đầu xuân Đinh Dậu 2017 .jpg

  • 1. Giám đốc Sở Trần Ngọc Thực phát biểu chúc mừng năm mới 2017..jpg